Säkerhetstestet!

Som företagare är det viktigt att skydda sin information så att den inte hamnar i fel händer, förstörs, förvanskas eller inte finns tillgänglig när den behövs. Genom att vara särskilt uppmärksam i vissa situationer kan du försvåra bedrägeriförsök mot ditt företag.

Gör Säkerhetstestet för att se hur bra koll du har på varningssignalerna, och vad du kan göra för att skydda din viktigaste information.

Säkerhetstestet är framtaget för verksamt.se i samarbete med Bolagsverket, Tillväxtverket, Skatteverket, MSB och Polisen.

Säkerhetstestet!

Du behöver ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna besöka Säkerhetstestet.

Första svarsalternativet

Andra svarsalternativet

Bra jobbat! av 8 rätt!

Det kan ändå vara lätt hänt att information hamnar i fel händer.
På verksamt.se kan du läsa mer om hur du kan skydda din viktigaste information.

Tänk säkert!