Säkerhetstestet!

Gör Säkerhetstestet för att se vad du behöver tänka på för att skydda din viktigaste information och försvåra för bedrägerier.

Säkerhetstestet är framtaget för verksamt.se i samarbete med Bolagsverket, Tillväxtverket, Skatteverket, MSB och Polisen.

Säkerhetstestet!

Du behöver ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna besöka Säkerhetstestet.

Första svarsalternativet

Andra svarsalternativet

av 8 rätt.

Det kan ändå vara lätt hänt att information hamnar i fel händer.
På verksamt.se kan du läsa mer om hur du kan skydda din viktigaste information.

Tänk säkert!