Säkerhetsguru varnar: Traditionella aktörer i cybersäkerhetsbranschen sover – riskerar bli övertagna av nya utmanare

I en bransch där stillastående utveckling kan bli ett säkerhetshot, varnar Nick Warner, Chief Revenue Officer på SentinelOne, för att många etablerade företag inom cybersäkerhet saknar innovation och riskerar att bli överkörda av agila uppstickare. Warner, med över 20 års erfarenhet inom cybersäkerhet, pekar på behovet av att noggrant testa och välja säkerhetsprodukter som kan hantera förebyggande, upptäckt, respons och jakt på säkerhetsrisker.

Warner jämför situationen med Blackberry inom mobiltelefoni och varnar för att stora aktörer i cybersäkerhetsbranschen kan stagnera och tappa försprånget om de inte håller sig innovativa. Han ifrågasätter även varför traditionella produkter som antivirus fortfarande dominerar marknaden trots att tekniken är över 25 år gammal och inte längre effektiv.

I en värld där teknologisk innovation är avgörande för framgång jämför Warner med bilindustrin, där etablerade företag kämpar medan nya aktörer som Tesla tar täten. Han betonar vikten av att investera i nya teknologier och att vara flexibel för att anpassa sig till förändrade behov och hot.

Warner riktar även kritik mot stora säkerhetsleverantörer som främst satsar på förvärv för att bredda sina portföljer istället för att utveckla nya och effektivare lösningar. Han menar att denna strategi inte gynnar kunderna och att det är dags för branschen att omvärdera och satsa på nyskapande teknologier.

I avslutningen uppmanar Warner företag att noga utvärdera och testa säkerhetsprodukter för att hitta de som kan leverera bäst på områden som förebyggande åtgärder, upptäckt av hot, respons och aktiv jakt på säkerhetsrisker. Han understryker att endast produkter som kontinuerligt utvecklas kommer att minimera företags säkerhetsrisker i en snabbt föränderlig digital värld.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *